تولید محصولات صادرات محور در آذربایجان شرقی افزایش می‌یابد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌شرقی گفت: تولید محصولات صادرات محور در آذربایجان شرقی افزایش می‌یابد.

تولید محصولات صادرات محور در آذربایجان شرقی افزایش می‌یابد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری
آذربایجان‌شرقی گفت: تولید محصولات صادرات محور در آذربایجان شرقی
افزایش می‌یابد.