تولید سالانه ۳۳ هزار و ۸۱۰ متر مربع قالی در سطح شهرستان اسکو به گزارش کانال خبری تبریز , اسکو- فرماندار شهرستان اسکو از تولید سالانه ۳۳۸۱۰ متر مربع قالی در سطح شهرستان خبر داد.

تولید سالانه ۳۳ هزار و ۸۱۰ متر مربع قالی در سطح شهرستان اسکو

به گزارش کانال خبری تبریز , اسکو- فرماندار شهرستان اسکو از تولید سالانه ۳۳۸۱۰ متر
مربع قالی در سطح شهرستان خبر داد.