توزیع بسته های معیشتی رویکرد کمیته امداد در آستانه ماه محرم است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیر کل کمیته امداد آذربایجان شرقی گفت: توزیع بسته های معیشتی رویکرد کمیته امداد در آستانه ماه محرم است.

توزیع بسته های معیشتی رویکرد کمیته امداد در آستانه ماه محرم است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیر کل کمیته امداد آذربایجان شرقی گفت: توزیع
بسته های معیشتی رویکرد کمیته امداد در آستانه ماه محرم
است.