توجه به مسائل تربیتی و پرورشی دانش آموزان اولویت مدارس صدرا است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: توجه به مسائل تربیتی و پرورشی دانش آموزان اولویت مدارس صدرا است.

توجه به مسائل تربیتی و پرورشی دانش آموزان اولویت مدارس صدرا است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: توجه
به مسائل تربیتی و پرورشی دانش آموزان اولویت مدارس صدرا
است.