توانستیم به خوبی از نقاط ضعف تیم ماشین‌سازی استفاده کنیم به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مربی تیم فوتبال تراکتور گفت: امروز در دربی تبریز توانستیم به خوبی از نقاط ضعف تیم ماشین‌سازی استفاده کنیم.

توانستیم به خوبی از نقاط ضعف تیم ماشین‌سازی استفاده کنیم

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مربی تیم فوتبال تراکتور گفت: امروز در دربی
تبریز توانستیم به خوبی از نقاط ضعف تیم ماشین‌سازی استفاده
کنیم.