تنها راه تأمین آب شرب کرمان انتقال آب خلیج فارس است به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار کرمان ،علی زینی‌وند استاندار کرمان گفت: در چشم‌انداز کوتاه‌مدت هیچ راهی برای تامین آب شهر کرمان و شهرهای شمالی استان غیر از تامین آب از خلیج فارس وجود ندارد.

تنها راه تأمین آب شرب کرمان انتقال آب خلیج فارس است

به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار کرمان ،علی زینی‌وند استاندار کرمان گفت: در چشم‌انداز کوتاه‌مدت هیچ راهی برای تامین آب شهر کرمان و شهرهای شمالی استان غیر از تامین آب از خلیج فارس وجود ندارد.