تنها اهرم فشار آمریکایی‌ها علیه ملت ایران تحریم‌ اقتصادی است به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه عاشورا گفت: آمریکایی‌ها هیچ‌گاه تحریم‌ها را لغو نمی‌کنند چون تنها اهرم فشار آمریکایی‌ها علیه ملت ایران همین تحریم‌ها است.

تنها اهرم فشار آمریکایی‌ها علیه ملت ایران تحریم‌ اقتصادی است

به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه عاشورا گفت:
آمریکایی‌ها هیچ‌گاه تحریم‌ها را لغو نمی‌کنند چون تنها اهرم فشار
آمریکایی‌ها علیه ملت ایران همین تحریم‌ها است.