تنظیم بازار مرغ با کشاورزی قراردادی در آذربایجان شرقی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی از تنظیم بازار مرغ با کشاورزی قراردادی در استان خبر داد و گفت: کشاورزی قراردادی می‌تواند به ساماندهی شبکه توزیع مرغ در سطح استان کمک کند.

تنظیم بازار مرغ با کشاورزی قراردادی در آذربایجان شرقی

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی از
تنظیم بازار مرغ با کشاورزی قراردادی در استان خبر داد و گفت: کشاورزی
قراردادی می‌تواند به ساماندهی شبکه توزیع مرغ در سطح استان کمک
کند.