تمرینات گروهی تراکتور در تبریز پیگیری شد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- تمرینات گروهی تیم فوتبال تراکتور از عصر امروز یک شنبه در استادیوم اختصاصی این تیم پیگیری شد.

تمرینات گروهی تراکتور در تبریز پیگیری شد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- تمرینات گروهی تیم فوتبال تراکتور از عصر امروز
یک شنبه در استادیوم اختصاصی این تیم پیگیری شد.