تمرینات تراکتور برای رویارویی با النصر در تبریز پیگیری شد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- بازیکنان تیم فوتبال تراکتور تمرینات خود را در تبریز پیگیری کردند تا آماده دیدار حساس برابر النصر شوند.

تمرینات تراکتور برای رویارویی با النصر در تبریز پیگیری شد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- بازیکنان تیم فوتبال تراکتور تمرینات خود را در
تبریز پیگیری کردند تا آماده دیدار حساس برابر النصر
شوند.