تمام ابزار لازم برای رزم زمینی در داخل کشور تولید می‌شود به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به توان رزمی و دفاعی ارتش، گفت: تمام ابزار لازم برای رزم زمینی در داخل کشور تولید می‌شود.

تمام ابزار لازم برای رزم زمینی در داخل کشور تولید می‌شود

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی
ایران با اشاره به توان رزمی و دفاعی ارتش، گفت: تمام ابزار لازم برای
رزم زمینی در داخل کشور تولید می‌شود.