تمامی فعالیت‌های باشگاه تراکتور به حالت تعلیق درآمد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- تمامی فعالیت‌های باشگاه تراکتور با اعلام رسمی مدیران این باشگاه به حالت تعلیق درآمد.

تمامی فعالیت‌های باشگاه تراکتور به حالت تعلیق درآمد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- تمامی فعالیت‌های باشگاه تراکتور با اعلام رسمی
مدیران این باشگاه به حالت تعلیق درآمد.