تغییرات مدیریتی در شهرداری تبریز رقم خورد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- شهردار تبریز، طی احکام جداگانه‌ای، نخستین تغییرات مدیریتی شهرداری تبریز را رقم زد.

تغییرات مدیریتی در شهرداری تبریز رقم خورد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- شهردار تبریز، طی احکام جداگانه‌ای، نخستین
تغییرات مدیریتی شهرداری تبریز را رقم زد.