تعهدات برجامی اروپا باید راستی آزمایی شود به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اروپایی‌ها در عمل به برجام تفاوتی با آمریکا نداشتند لذا باید در مسیر بازگشت به برجام تعهدات آنها نیز راستی آزمایی شود.

تعهدات برجامی اروپا باید راستی آزمایی شود

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس گفت: اروپایی‌ها در عمل به برجام تفاوتی با آمریکا نداشتند لذا
باید در مسیر بازگشت به برجام تعهدات آنها نیز راستی آزمایی
شود.