تصمیمات کارگروه‌های شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی عملیاتی شود به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- استاندار آذربایجان شرقی گفت: تصمیمات کارگروه‌های شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی باید عملیاتی شود.

تصمیمات کارگروه‌های شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی عملیاتی شود

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- استاندار آذربایجان شرقی گفت: تصمیمات
کارگروه‌های شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی باید عملیاتی
شود.