تشدید رگبار و رعد و برق در آذربایجان شرقی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌شرقی نسبت به احتمال وقوع رگبار، رعد و برق، باد شدید و بارش تگرگ تا اواخر یکشنبه این هفته در استان هشدار داد.

تشدید رگبار و رعد و برق در آذربایجان شرقی

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌شرقی
نسبت به احتمال وقوع رگبار، رعد و برق، باد شدید و بارش تگرگ تا اواخر
یکشنبه این هفته در استان هشدار داد.