تست کرونای اعضای تیم فوتبال تراکتور منفی اعلام شد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- تست کرونای اعضای لیست آسیایی تیم فوتبال تراکتور منفی اعلام شد و نفرات مشخص شده فردا عازم قطر می شوند.

تست کرونای اعضای تیم فوتبال تراکتور منفی اعلام شد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- تست کرونای اعضای لیست آسیایی تیم فوتبال تراکتور
منفی اعلام شد و نفرات مشخص شده فردا عازم قطر می شوند.