تزریق ۵۳۰۲۰ دوز واکسن کرونا در سطح شهرستان اسکو به گزارش کانال خبری تبریز , اسکو- فرماندار شهرستان اسکو با اشاره به آمار واکسیناسیون کرونا در این شهرستان گفت: تاکنون تعداد ۵۳۰۲۹ دوز واکسن کرونا براساس اولویت وزارت بهداشت و درمان در اسکو تزریق شده است.

تزریق ۵۳۰۲۰ دوز واکسن کرونا در سطح شهرستان اسکو

به گزارش کانال خبری تبریز , اسکو- فرماندار شهرستان اسکو با اشاره به آمار
واکسیناسیون کرونا در این شهرستان گفت: تاکنون تعداد ۵۳۰۲۹ دوز واکسن
کرونا براساس اولویت وزارت بهداشت و درمان در اسکو تزریق شده
است.