تزریق واکسن کرونا در بابل به ۱۲ هزار خواهد رسید به گزارش کانال خبری ایران از اخبار مازندران ،دکتر سیدفرزاد جلالی «رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل»گفت: در دانشگاه علوم پزشکی بابل با پارت واکسنی که در سری جدید تا چند روز آینده به دست ما خواهد رسید، تعداد واکسن‌های تزریقی ما به حدود ۱۲ هزار […]

تزریق واکسن کرونا در بابل به ۱۲ هزار خواهد رسید

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار مازندران ،دکتر سیدفرزاد جلالی «رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل»گفت:

در دانشگاه علوم پزشکی بابل با پارت واکسنی که در سری جدید تا چند روز آینده به دست ما خواهد رسید، تعداد واکسن‌های تزریقی ما به حدود ۱۲ هزار واکسن خواهد رسید که با این تعداد واکسن، مجموع عزیزان ما در کادر بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل واکسینه خواهند شد.