تزریق واکسن کرونا به افراد بالای ۳۵ سال در شهر تبریز به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از تزریق واکسن کرونا به افراد بالای ۳۵ سال در شهر تبریز خبر داد.

تزریق واکسن کرونا به افراد بالای ۳۵ سال در شهر تبریز

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از تزریق واکسن
کرونا به افراد بالای ۳۵ سال در شهر تبریز خبر داد.