تزریق اعتبار موردنیاز برای پروژه های راهسازی اهر توسط وزارت راه به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- رئیس کمیسیون عمران مجلس از تزریق اعتبار مورد نیاز برای پروژه های راهسازی شهرستان اهر توسط وزارت راه و شهرسازی خبرداد.

تزریق اعتبار موردنیاز برای پروژه های راهسازی اهر توسط وزارت راه

به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- رئیس کمیسیون عمران مجلس از تزریق اعتبار مورد نیاز
برای پروژه های راهسازی شهرستان اهر توسط وزارت راه و شهرسازی
خبرداد.