تراکتور در دیداری تدارکاتی به مصاف مس رفسنجان می‌رود به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- تراکتور در دومین بازی تدارکاتی اردوی تهران به مصاف تیم مس رفسنجان می‌رود.

تراکتور در دیداری تدارکاتی به مصاف مس رفسنجان می‌رود

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- تراکتور در دومین بازی تدارکاتی اردوی تهران به
مصاف تیم مس رفسنجان می‌رود.