تراکتور به مصاف تیم هوادار می رود به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- تیم فوتبال تراکتور در اولین بازی تدارکاتی خود در اردوی تهران به مصاف تیم فوتبال هوادار خواهد رفت.

تراکتور به مصاف تیم هوادار می رود

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- تیم فوتبال تراکتور در اولین بازی تدارکاتی خود
در اردوی تهران به مصاف تیم فوتبال هوادار خواهد رفت.