تراکتور به دنبال پیروزی در دربی تبریز است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مربی تیم فوتبال تراکتور با اشاره به اینکه دربی فوتبال تبریز از اهمیت فراوانی برخوردار است، گفت: تراکتور به دنبال پیروزی در دربی تبریز است.

تراکتور به دنبال پیروزی در دربی تبریز است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مربی تیم فوتبال تراکتور با اشاره به اینکه دربی
فوتبال تبریز از اهمیت فراوانی برخوردار است، گفت: تراکتور به دنبال
پیروزی در دربی تبریز است.