تراکتور برابر قعرنشین به پیروزی رسید/ ماشین نزدیک به ته دره! به گزارش کانال خبری تبریز , تیم فوتبال تراکتور دیدار معوقه هفته بیست و یکم لیگ برتر برابر ماشین سازی را با پیروزی پشت سر گذاشت.

تراکتور برابر قعرنشین به پیروزی رسید/ ماشین نزدیک به ته دره!

به گزارش کانال خبری تبریز , تیم فوتبال تراکتور دیدار معوقه هفته بیست و یکم لیگ
برتر برابر ماشین سازی را با پیروزی پشت سر گذاشت.