تخلفات مدارس دولتی و غیر انتفاعی نحوه و چگونگی شکایت از مدیر مدرسه یکی از سوال‌هایی است که ذهن بسیاری از اشخاص را به خود درگیر می‌کند. اگر این امر برای شما نیز جای پرسش دارد، تا پایان این نوشته با ما همراه باشید. در ادامه این نوشته قصد داریم به نحوه و چگونگی شکایت […]

تخلفات مدارس دولتی و غیر انتفاعی

نحوه و چگونگی شکایت از مدیر مدرسه یکی از سوال‌هایی است که ذهن بسیاری از اشخاص را به خود درگیر می‌کند. اگر این امر برای شما نیز جای پرسش دارد، تا پایان این نوشته با ما همراه باشید.

در ادامه این نوشته قصد داریم به نحوه و چگونگی شکایت از مدیران مدارس بپردازیم، اما پیش از ورود به نحوه ثبت شکایت، باید ببینم که راجع به چه موضوعاتی امکان ثبت شکایت وجود خواهد داشت.

به همین سبب ضروری است که انواع وظایف و اختیاراتی که مدیران مدارس دارند را بررسی کنیم.

وظایف و اختیارات مدیران مدارس

مدیریت مدرسه، اعم از آن که مدرسه دولتی و یا خصوصی باشد، با برخی وظایف قانونی برای مدیران همراه است. در واقع به دلیل اهمیت این نقش در تربیت نسل‌های آینده جامعه، طبیعی است که نظارت قانونی در تعیین وظایف و اجرای آن وجود داشته باشد.

وظایف قانونی که برای مدیران مدارس وجود دارد و در نتیجه تخلف از آن‌ها به عنوان مواردی می‌تواند شناخته شود که قابلیت شکایت داشته باشد، به قرار زیر است:

برگزاری امتحانات به نحو استاندارد و در شرایط برابر

امتحانات در سیستم آموزشی کشور، نه تنها مبنای فارغ التحصیلی دانش آموزان از یک مقطع تحصیلی و ادامه تحصیل در مقاطع بعدی است، بلکه در بخش‌های دیگری از زندگی دانش آموزان، همچون پذیرش دانشگاه و پذیرش در مدارس خاص نیز موثر است.

به همین سبب ضروری است که امتحانات در شرایط استاندارد و به صورت قانونی برگزار گردد، در نتیجه طبیعتا از بین بردن شرایط برابری در برگزاری امتحان، همچون ارائه سوالات امتحانی پیش از برگزاری آزمون به یک یا چند دانش آموز توسط مدیر مدرسه، تخلف از وظایف مدیریتی محسوب می‌گردد.

تخلف دیگری که از ذیل همین امر به دست می‌آید، دریافت مبالغ نقدی یا امتیازات مالی غیر نقدی از والدین دانش‌آموزان است. در این صورت چنانچه دریافت امتیازات مالی به طریق رشوه برای پذیرش غیرقانونی دانش‌آموز در امتحانات انجام شده باشد، تخلف از وظایف قانون رخ داده است.

حالت دیگری که به عنوان تقلب در امتحانات شناخته می‌شود و اتفاقا ماده قانونی نیز درخصوص آن وجود دارد، حالتی است که شخصی به جای دانش‌آموز حقیقی بر سر جلسه امتحان حاضر شده و امتحان می‌دهد.

در این حالت چنانچه، حضور غیر از دانش‌آموز در جلسه امتحان با آگاهی مدیر مدرسه یا هر یک از اعضای مدرسه همچون معلمان صورت گرفته باشد، طبیعتا تخلفی قابل اعتراض و قابل شکایت رخ داده است.

و در کل به هر دلیلی که دانش‌آموزان بتوانند در جلسه امتحانات تقلب نمایند، اعم از آن که مدیر مدرسه به آن علم داشته باشد و یا به سادگی به دلیل بی‌توجهی مدیر مدرسه ممکن شده باشد، به معنای تخلف نامبرده از انجام وظایف قانونی خود است.

در نهایت آن که چنانچه هر یک از مصادیق این بخش توسط دیگر پرسنل مدارس همچون معلمان صورت پذیرد، و مدیر مدرسه با وجود آگاهی به آن اقدام موثری انجام ندهد، می‌تواند تخلف مدیر مدرسه نیز تلقی گردد.

رفتار برابر و مطابق قانون با پرسنل مدرسه

پرسنل مدرسه اعم از ناظمان، معلمان، معاونان و دیگر اعضای مدارس، در مدارس دولتی تابعی از قوانین استخدامی خاص هستند و نحوه ارتقای پایه ایشان نیز در قوانین مربوطه تعیین شده است. همچنین وظایف و اختیارات ایشان نیز در قوانین آمده است، همچنان که حقوق نامبردگان در قبال مدارس و دیگر اعضای مدارس مشخص است.

یکی از حقوق طبیعی اعضای مدرسه نسبت به مدیران به موضوع حضور و غیاب و مرخصی‌های قانونی ایشان باز‌می‌گردد. در واقع معلمان از سیستم قانونی خاصی برای حضور و غیاب و مرخصی پیروی می‌کنند که نظارت بر آن و اعلام تخلفات احتمالی، بر عهده مدیران مدارس است.

حال چنانچه مدیر مدرسه از امضای دفتر حضور و غیاب کارکنان خودداری ورزد، مصداقی از تخلف مدیر مدرسه رخ داده است که قابلیت اعتراض و رسیدگی دارد، همچنان که اگر نامبرده نسبت به ارسال گزارش غیبت پرسنل به مراجع ذی‌ربط اقدام ننماید.

در نتیجه نظارت بر عملکرد اعضا و کارکنان مدارس نیز از وظایف مدیران است که تخلف از آن به هر شکلی که نمود پیدا نماید، تخلفی قابل شکایت از مدیر مدرسه خواهد بود.

فرصت تحصیلی برابر برای دانش‌آموزان

ایجاد فرصت تحصیل برای کلیه شهروندان ایران به عنوان یک اصل در قانون اساسی بیان شده است. به همین سبب نیز در مدارس دولتی و نیز دانشگاه‌های دولتی، تلاش شده است که با دریافت کمترین هزینه از دانش آموزان و دانشجویان، فرصت تحصیل مناسب و برابر برای ایشان فراهم گردد.

نظارت بر صحت این امر در مدارس، از جمله وظایف مدیران است که تخلف از آن به هر شکی که باشد تخلف مدیر از وظایف وی خواهد بود. برای مثال چنانچه ثبت نام دانش آموز در مقاطع تحصیلی بالاتر بدون دریافت مدارک صورت گیرد، اعم از آن که ثبت نام نامبرده به دلیل دریافت امتیازات مالی، آشنایی و اعمال نفوذ یا هر علت دیگری که باشد، تخلف مدیر مدرسه محقق شده است.

همچنان که اگر در ابتدای ثبت‌نام، دانش آموزان از ثبت نام در مدارس تا پرداخت وجوه مازاد بر مبالغ قانونی منع شده باشند و یا امتیازات و تکالیف دیگری بر عهده دانش آموز یا والدین وی نهاده شده باشد. در هر کدام از این موارد، تخلف مدیر مدرسه محرز خواهد بود.

 

نحوه شکایت از مدیران مدارس به دلیل تخلف از انجام وظایف قانونی

حال که با انواع وظایف مدیران مدرسه و تخلف از آن‌ها آشنا شدیم و دانستیم که وظایف مدیران در برابر دانش‌آموزان و نیز کارکنان است، به نحوی که شرایط تحصیل و کاری برابر و مطابق قانون برای ایشان ایجاد نمایند، در این بخش به نحوه ثبت شکایت از مدیران در صورت تخلف از انجام وظایف قانونی می‌پردازیم.

ثبت شکایت آنلاین از مدیر مدرسه

سامانه‌های اختصاصی برای ثبت شکایت از تخلفات معلمان برای مدارس دولتی و مدارس غیردولتی توسط وزارت آموزش و پرورش معرفی شده است. به این صورت که در مدارس دولتی می‌توان ثبت شکایت را از طریق مراجعه به سامانه https://my.medu.ir صورت داد.

اما در مدارس غیردولتی، سامانه‌ای متفاوت معرفی شده است. این سامانه که در آدرس mosharekatha.ir قابل دسترس است، امکان ثبت شکایات از مدیران مدارس غیردولتی را دارا است.

رسیدگی به شکایات ثبت شده در آدرس‌های اعلامی، اصولا ظرف 48 ساعت صورت می‌پذیرد و در صورت نیاز به تحقیق بیشتر، پیگیری شکایات رقم خواهد خورد.

ثبت شکایت تلفنی از مدیر مدرسه

نحوه دیگری که برای اعلام تخلفات مدیران مدارس پیشبینی شده است، عبارت است از تماس با شماره تلفن 0214317 و اعلام تلفنی تخلف صورت گرفته. طبیعتا چنانچه پیگیری لازم باشد و یا شخص شاکی اسناد و مدارکی برای اثبات تخلف مدیر در اختیار داشته باشد، ارائه آن به صورت حضوری صورت می‌پذیرد.

اما صرف اعلام تخلف نیز برای دستگاه‌های ذی‌ربط کافی است تا برای پیگیری و شناسایی تخلف اقدام نمایند.

ثبت شکایت حضوری از مدیر مدرسه

اداره حقوقی و هیئت تخلفات وزارت آموزش و پرورش، به عنوان مرجعی که اجازه و صلاحیت رسیدگی به تخلفات مدیران را دارد تاسیس و معرفی شده است. این اداره که در برخی از استان‌ها در حال حاضر انجام وظیفه می‌نماید، می‌تواند محل مراجعه حضوری و ثبت شکایت حضوری از مدیران مدارس به دلیل تخلفات ایشان باشد.

طبیعتا هرگونه تخلفی که نیاز به پیگیری مازاد داشته باشد، صرف نظر از نحوه ثبت شکایت، در نهایت به این نهاد ارسال خواهد شد و پیگیری نهایی با نهاد یاد شده است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر حقوقی و قضایی از وبلاگ بنیاد وکلا بازدید کنید.