تخصیص بودجه برای ادامه احیای دریاچه ارومیه در دولت زندگی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از تخصیص بودجه برای ادامه احیای دریاچه ارومیه و انتقال آب ارس به این دریاچه در دولت زندگی خبر داد.

تخصیص بودجه برای ادامه احیای دریاچه ارومیه در دولت زندگی

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از
تخصیص بودجه برای ادامه احیای دریاچه ارومیه و انتقال آب ارس به این
دریاچه در دولت زندگی خبر داد.