تحقق ۱۰۷ درصدی درآمدهای مصوب آذربایجان‌شرقی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی از تحقق ۱۰۷.۵۵ درصدی درآمدهای مصوب استان در سال ۹۹ خبر داد و گفت: این رقم بیش از ۴,۵۳۸ میلیارد تومان است.

تحقق ۱۰۷ درصدی درآمدهای مصوب آذربایجان‌شرقی

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان
شرقی از تحقق ۱۰۷.۵۵ درصدی درآمدهای مصوب استان در سال ۹۹ خبر داد و
گفت: این رقم بیش از ۴,۵۳۸ میلیارد تومان است.