تجلیل از گروه رهروان اهل بیت(ع) در دومین رویداد تخصصی جهاد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مسئول کانون جهادی رهروان اهل بیت (ع) گفت: کانون جهادی رهروان اهل بیت (ع) در سال ۹۸ تأسیس شده و در حال حاضر از این کانون در دومین رویداد تخصصی جهادگران حوزوی تجلیل به عمل خواهد آمد.

تجلیل از گروه رهروان اهل بیت(ع) در دومین رویداد تخصصی جهاد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مسئول کانون جهادی رهروان اهل بیت (ع) گفت: کانون
جهادی رهروان اهل بیت (ع) در سال ۹۸ تأسیس شده و در حال حاضر از این
کانون در دومین رویداد تخصصی جهادگران حوزوی تجلیل به عمل خواهد
آمد.