تجار ایران و ترکیه برای گسترش همکاری‌های تجاری برنامه داشته باشند به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رایزن بازرگانی سرکنسولگری ترکیه در تبریز گفت: تجار ایران و ترکیه برای گسترش همکاری‌های تجاری برنامه داشته باشند.

تجار ایران و ترکیه برای گسترش همکاری‌های تجاری برنامه داشته باشند

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رایزن بازرگانی سرکنسولگری ترکیه در تبریز گفت:
تجار ایران و ترکیه برای گسترش همکاری‌های تجاری برنامه داشته
باشند.