تبیین مسائل فرهنگی باید در دستور کار مدیران قرار بگیرد به گزارش کانال خبری تبریز , شبستر- نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی گفت: تبیین مسائل فرهنگی باید در دستور کار مدیران قرار بگیرد.

تبیین مسائل فرهنگی باید در دستور کار مدیران قرار بگیرد

به گزارش کانال خبری تبریز , شبستر- نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی گفت:
تبیین مسائل فرهنگی باید در دستور کار مدیران قرار
بگیرد.