تامین اعتبار ۴۵۸ میلیارد ریالی پایاب سدهای آیدوغموش و سهند به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی از تامین اعتبار ۴۵۸ میلیارد ریالی شبکه‌های پایاب سدهای آیدوغموش و سهند خبر داد.

تامین اعتبار ۴۵۸ میلیارد ریالی پایاب سدهای آیدوغموش و سهند

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی
از تامین اعتبار ۴۵۸ میلیارد ریالی شبکه‌های پایاب سدهای آیدوغموش و
سهند خبر داد.