تاخیر در رویش گیاهان مناطق ییلاقی هوراند به گزارش کانال خبری تبریز , هوراند- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری هوراند از تاخیر در رویش گیاهان مناطق ییلاقی هوراند خبر داد.

تاخیر در رویش گیاهان مناطق ییلاقی هوراند

به گزارش کانال خبری تبریز , هوراند- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری هوراند از
تاخیر در رویش گیاهان مناطق ییلاقی هوراند خبر داد.