تأیید صلاحیت ۹۳ درصد از داوطلبان انتخابات شوراها در شهرستان اسکو به گزارش کانال خبری تبریز , اسکو- فرماندار شهرستان اسکو از تأیید صلاحیت ۹۳ درصد از داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی این شهرستان خبر داد.

تأیید صلاحیت ۹۳ درصد از داوطلبان انتخابات شوراها در شهرستان اسکو

به گزارش کانال خبری تبریز , اسکو- فرماندار شهرستان اسکو از تأیید صلاحیت ۹۳ درصد از
داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی این شهرستان خبر داد.