بیمارستانی که برای حریف عربستانی تراکتور دردسرساز شد! به گزارش کانال خبری تبریز , باشگاه النصر عربستان از یک بیمارستان به دلیل افشای اسناد پزشکی مهاجم این تیم شکایت می‌کند.

بیمارستانی که برای حریف عربستانی تراکتور دردسرساز شد!

به گزارش کانال خبری تبریز , باشگاه النصر عربستان از یک بیمارستان به دلیل افشای
اسناد پزشکی مهاجم این تیم شکایت می‌کند.