بیمارستانهای یزد از نظر تأمین اکسیژن مشکلی ندارند به گزارش کانال خبری ایران از اخبار یزد ،سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: تقریبا همه بیمارستان‌های استان بیماران کرونایی را پذیرش می‌کنند و در حال حاضر مشکل خاصی در زمینه تامین تخت برای بیماران وجود ندارد. با توجه به تجربه موج سوم کرونا در آبان ماه […]

بیمارستانهای یزد از نظر تأمین اکسیژن مشکلی ندارند

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار یزد ،سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت:

تقریبا همه بیمارستان‌های استان بیماران کرونایی را پذیرش می‌کنند و در حال حاضر مشکل خاصی در زمینه تامین تخت برای بیماران وجود ندارد.

با توجه به تجربه موج سوم کرونا در آبان ماه سال گذشته، تا یک هزار و ۲۰۰ تخت بیمارستانی در شرایط خاص برای پذیرش و بستری بیماران کرونایی پیش بینی شده است.

برخی از بخش‌های بیمارستانی در استان به بیماران کرونایی اختصاص یافته است برای نمونه شش بخش در بیمارستان شهید صدوقی یزد به این بیماران اختصاص یافته و در صورت لزوم سه بخش دیگر در این بیمارستان آماده شده تا به بیماران کرونایی اختصاص یابد.

اکنون بیمارستان‌های استان از نظر تامین اکسیژن مشکلی ندارند و حتی بیمارستان‌های بزرگ استان اکسیژن ساز دارند.

بیمارستان بحران یزد در حال ساخت و ساز و آماده سازی است و امیدواریم طی دو ماه آینده به بهره‌برداری برسد.