بیش از ۱۷ هزار دوز واکسن کرونا در مازندران تزریق شد به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار مازندران ،دکتر قاسم اویس سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعلام کرد که تاکنون ۱۷ هزار و ۱۹۰ دوز واکسن کرونا به این استان تحویل و تزریق شده است. دکتر اویس افزود : واکسن های تحویلی […]

بیش از ۱۷ هزار دوز واکسن کرونا در مازندران تزریق شد

به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار مازندران ،دکتر قاسم اویس سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعلام کرد که تاکنون ۱۷ هزار و ۱۹۰ دوز واکسن کرونا به این استان تحویل و تزریق شده است.

دکتر اویس افزود : واکسن های تحویلی به استان مازندران شامل ۱۰ هزار و ۶۱۰ دوز واکسن اسپتونیک روسی، چهارهزار و ۱۴۰ دوز چینی و ۲ هزار و ۴۴۰۰ دوز هندی می باشد که از این تعداد سه هزار و ۷۵۰ دوز واکسن در روزهای اخیر تحویل شده بود که در حال تزریق به کادر درمانی مراکز بیمارستانی استان است .

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران اولویت تزریق واکسن کووید ۱۹ در استان را به کادر درمانی بیمارستان ها ، کادر بهداشتی ، پزشکان عضو سازمان نظام پزشکی ، کادر اورژانس ، کارکنان مراکز آزمایشگاهی ، بیماران خاص، سالمندان و جامعه ایثارگران با شرایط ویژه اعلام کرد.