بیش از ۱۶۰ میلیارد ریال در بیمارستان ارس هزینه خواهد شد به گزارش اخبار شهر پارس آباد , ابراهیم امامی فرماندار شهرستان پارس آباد در دیدار با مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان گفت: شهرستان پارس آباد مرکز خدمات بهداشتی بیش از سه شهر در شمال استان اردبیل و استانهای همجوار است و مورد توجه قرار […]

بیش از 160 میلیارد ریال در بیمارستان ارس هزینه خواهد شد

به گزارش اخبار شهر پارس آباد , ابراهیم امامی فرماندار شهرستان پارس آباد در دیدار با مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان گفت: شهرستان پارس آباد مرکز خدمات بهداشتی بیش از سه شهر در شمال استان اردبیل و استانهای همجوار است و مورد توجه قرار گرفته است. توسط گردشگری پزشکی توجه ویژه ای به بهداشت ، درمان ، تجهیزات و ارتقا هتل های بیمارستان می شود.

امامی از هزینه بیش از 160 میلیارد ریال برای بهبود و ارتقا هتلینگ بیمارستان ارس خبر داد و گفت: با پیگیری و همکاری نماینده محترم مجلس و همچنین مدیران استانی ، روند بهبود و ارتقا خدمات بهداشتی درمانی دره انجام می شود. حرکت به سمت استاندارد. بودن.

دکتر برجی ، مدیر درمان تأمین اجتماعی استان نیز از تحت پوشش بودن بیش از 600 هزار نفر در استان در زمینه درمان و دو بیمارستان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: یک سوم خدمات پزشکی کرونا استان تحت پوشش امنیت اجتماعی.

وی همچنین افزود چشم انداز سال 1400 ارتقاgrade بیمارستان ها به سطح استاندارد است و اعتبار لازم را برای آن پیش بینی کرده ایم.