بیش از پنجاه درصد تعهدات بیمه محصولات زراعی و باغی سیستان و بلوچستان محقق شده است  به گزارش کانال خبری ایران از اخبار سیستان و بلوچستان ،معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزي استان سیستان و بلوچستان در نشست شورای معاونين و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان گفت:بر اساس تعهدات ابلاغی در سال زراعی جاری تحت […]

بیش از پنجاه درصد تعهدات بیمه محصولات زراعی و باغی سیستان و بلوچستان محقق شده است 

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار سیستان و بلوچستان ،معاون خدمات بیمه ای بانک کشاورزي استان سیستان و بلوچستان در نشست شورای معاونين و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان گفت:بر اساس تعهدات ابلاغی در سال زراعی جاری تحت پوشش قرار دادن ٧٩ هزارو ۴۴۵ هکتار از محصولات زراعی و باغی در دستور کار قرار گرفت.

عبدالحمید فیروزی افزود از این سطح بیمه‌ ای، حدود ۶٢ هزار هکتار در زمینه انواع محصولات زراعی و بیش از ١٧ هزار هکتار در انواع محصولات باغی است که تاکنون ١١ هزار و ۵٣۶ هکتار باغ و ٣٢ هزارو ۵٣٢ هکتار زمین زیر کشت محصولات زراعی بیمه شده اند.