بهمن نقی‌پور به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تبریز منصوب شد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- بهمن نقی‌پور به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی تبریز منصوب شد تا اولین تغییر مدیریتی در آذربایجان شرقی بعداز انتخاب استاندار انجام شود.

بهمن نقی‌پور به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تبریز منصوب شد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- بهمن نقی‌پور به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی تبریز منصوب شد تا اولین تغییر مدیریتی در آذربایجان
شرقی بعداز انتخاب استاندار انجام شود.