بهره‌برداری از راه‌آهن بستان‌آباد به تبریز تا پایان عمر دولت به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- استاندار آذربایجان‌شرقی «راه‌آهن بستان‌آباد به تبریز» و «تونل انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه» را دو پروژه مهمی خواند که تلاش می‌شود تا پایان عمر دولت در استان تکمیل شوند.

بهره‌برداری از راه‌آهن بستان‌آباد به تبریز تا پایان عمر دولت

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- استاندار آذربایجان‌شرقی «راه‌آهن بستان‌آباد به
تبریز» و «تونل انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه» را دو پروژه مهمی
خواند که تلاش می‌شود تا پایان عمر دولت در استان تکمیل
شوند.