بستر خبرگزاری مهر و اَزما در اختیار شفافیت/شایسته‌هامعرفی می‌شوند به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- فرآیند معرفی داوطلبان شورای اسلامی شهر تبریز و شهرستان های آذربایجان شرقی به مخاطبان و شهروندان در «جنبش ازما» و در بستر رسانه ای کانال خبری هاریکا آغاز شد.

بستر خبرگزاری مهر و اَزما در اختیار شفافیت/شایسته‌هامعرفی می‌شوند

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- فرآیند معرفی داوطلبان شورای اسلامی شهر تبریز و
شهرستان های آذربایجان شرقی به مخاطبان و شهروندان در «جنبش ازما» و
در بستر رسانه ای کانال خبری هاریکا آغاز شد.