برگزاری نشستهای علمی بررسی تاثیرات منفی شیعه انگلیسی برجهان اسلام به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: نشست علمی بررسی تاثیرات منفی شیعه انگلیسی بر جهان اسلام برگزار شد.

برگزاری نشستهای علمی بررسی تاثیرات منفی شیعه انگلیسی برجهان اسلام

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: نشست
علمی بررسی تاثیرات منفی شیعه انگلیسی بر جهان اسلام برگزار
شد.