برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان در تبریز نتایج درخشانی دارد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- دبیر جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در تبریز گفت: برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان در تبریز نتایج درخشانی دارد.

برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان در تبریز نتایج درخشانی دارد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- دبیر جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در
تبریز گفت: برگزاری جشنواره فیلم کودک و نوجوان در تبریز نتایج
درخشانی دارد.