بررسی مجدد صلاحیت داوطلبان شوراهای لرستان بدون اغماض انجام می‌شود به گزارش کانال خبری ایران از اخبار لرستان ،رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در لرستان گفت: بررسی مجدد صلاحیت داوطلبان شوراهای استان برای انتخابات خرداد امسال با دقت و بدون اغماض انجام می‌شود تا هیچ حقی از آنان ضایع […]

بررسی مجدد صلاحیت داوطلبان شوراهای لرستان بدون اغماض انجام می‌شود

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار لرستان ،رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در لرستان گفت:

بررسی مجدد صلاحیت داوطلبان شوراهای استان برای انتخابات خرداد امسال با دقت و بدون اغماض انجام می‌شود تا هیچ حقی از آنان ضایع نشود.

با توجه به اشرافیت و حوزه کاری خوب اعضای دبیرخانه این هیات تاکنون کارهای خوبی انجام گرفته و روند بررسی پرونده‌ها به خوبی پیش رفته است.

رعایت تمام جوانب و قوانین در دستور کار قرار گرفته است و داوطلبان مطمئن باشند هیچ حقی از افراد ضایع نخواهد شد.