بررسی طرح توجیهی پروژه بازگشایی چهارراه امام(ره) در شهر گرمی به گزارش اخبار شهر گرمی که در این جلسه که با حضور مهندس حسن زاده شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر گرمی با مهندس خوش اخلاق ، مشاور شرکت سبز سامانه برگزار شد ، طرح توجیهی بازگشایی تقاطع امام بررسی شد. قرار بر این شد […]

بررسی طرح توجیهی پروژه بازگشایی چهارراه امام(ره) در شهر گرمی

به گزارش اخبار شهر گرمی که در این جلسه که با حضور مهندس حسن زاده شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر گرمی با مهندس خوش اخلاق ، مشاور شرکت سبز سامانه برگزار شد ، طرح توجیهی بازگشایی تقاطع امام بررسی شد.

بررسی طرح توجیهی پروژه بازگشایی چهارراه امام(ره) در شهر گرمی

قرار بر این شد که طرح قبلی پس از تغییرات جزئی در اسرع وقت مورد بازنگری قرار گیرد و طبق برنامه جدید ، شهرداری و شورای شهر با مالکان محترم وارد مذاکره شوند تا مسیر باقیمانده را بدست آورند.