برداشت ۶۸۰ هزار تن محصول سیب درختی در آذربایجان شرقی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی از برداشت ۶۸۰ هزار تن محصول سیب درختی در این استان طی سال جاری خبر داد.

برداشت ۶۸۰ هزار تن محصول سیب درختی در آذربایجان شرقی

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی از
برداشت ۶۸۰ هزار تن محصول سیب درختی در این استان طی سال جاری خبر
داد.