بدهی ۴۰۰ هزار تومانی منجر به قتل شد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- فرمانده انتظامی میانه گفت: بدهی ۴۰۰ هزار تومانی منجر به قتل یک مرد ۳۲ ساله در این شهرستان شد.

بدهی ۴۰۰ هزار تومانی منجر به قتل شد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- فرمانده انتظامی میانه گفت: بدهی ۴۰۰ هزار تومانی
منجر به قتل یک مرد ۳۲ ساله در این شهرستان شد.