بدهی‌های باشگاه تراکتور حدود ۱۵۰ میلیارد تومان است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرعامل باشگاه تراکتور گفت: بدهی‌های باشگاه تراکتور حدود ۱۵۰ میلیارد تومان است و بسیاری دیگر از باشگاه‌ها نیز در همین حدود و حتی بیشتر بدهی دارند.

بدهی‌های باشگاه تراکتور حدود ۱۵۰ میلیارد تومان است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرعامل باشگاه تراکتور گفت: بدهی‌های باشگاه
تراکتور حدود ۱۵۰ میلیارد تومان است و بسیاری دیگر از باشگاه‌ها نیز
در همین حدود و حتی بیشتر بدهی دارند.