باشگاه تراکتور همچنان در مالکیت زنوزی باقی می‌ماند به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- طبق توافق صورت گرفته باشگاه تراکتور همچنان در مالکیت زنوزی باقی ماند.

باشگاه تراکتور همچنان در مالکیت زنوزی باقی می‌ماند

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- طبق توافق صورت گرفته باشگاه تراکتور همچنان در
مالکیت زنوزی باقی ماند.